Cryptocephalus sexpunctatus – Zmróżka sześcioplamka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ubarwienie pomarańczowoczarne. Jedna z czarnych plam obejmuje guz barkowy; często zaczernienie dochodzi do krawędzi przedplecza. Epipleury (boczne krawędzie pokryw) czarne. Czarne plamy z tyłu pokryw u samicy połączone – tworzą przepaskę; u samca rozdzielone.

Orelec 20.05.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Las wiączyński 07.05.2014

Las wiączyński 07.05.2014 ♀

Las wiączyński 07.05.2014

Las wiączyński 07.05.2014 ♀

Las wiączyński 07.05.2014

Las wiączyński 07.05.2014 ♀

Las wiączyński 07.05.2014 Samica

Las wiączyński 07.05.2014 ♀

  1. Liczebność. Uznawana za pospolitą, ale nie jest szczególnie liczna, przynajmniej w okolicach Łodzi
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście. Larwy polifagiczne, żerują min. na leszczynach, głogach i wierzbach
  7. Podobne. U Cryptocephalus octopunctatus barki nie są zaczernione, a u Cryptocephalus quinquepunctatus zaczernienie to jest zwykle mniej rozległe, zaś epipleury są czerwone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  9. C.sexpunctatus w bazie BioMap
C.sexpunctatus

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 11.05.2018 Widać, że czarne plamy barkowe obejmują guz barkowy, dzięki czemu można wykluczyć Cryptocephalus octopunctatusCryptocephalus quinquepunctatus (jeśli plamy sięgają krawędzi przedplecza)

C sexpunctatus

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 11.05.2018

Las wiączyński 07.05.2014

Las wiączyński 07.05.2014

C.sexpuncttaus

Baligród 22.06.2018 ♂

c-sexpunctatus2

Baligród 22.06.2018 ♂


Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply