Timarcha goettingensis – Godnica czarna

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało pękate, czarne z metalicznym, granatowym lub fioletowym połyskiem – sporadycznie połysku brak. Przedplecze z listewkami brzeżnymi, mniej więcej dwa razy tak szerokie, jak długie. Pokrywy gęsto, drobno punktowane.

Niemcy – Weitersburg 09.03.2008 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Weitersburg 07.03.2008 In copula Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, nieliczna – najrzadsza z krajowych godnic DD
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, przydroża, pastwiska, nasłonecznione zbocza
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na południu kraju (Dolny Śląsk, Beskid Zachodni, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska)
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na przytuliach
  7. Podobne. Pozostałe dwie krajowe godnice – grubo punktowana Timarcha rugulosa (występuje na wschód od linii Wisły) i Timarcha metallica o czerwonobrunatnym ubarwieniu ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji –Marek R.Swadzba
  9. T. goettingensis w bazie BioMap

Rodzaj Timarcha - Godnica


avidal

Leave a Reply