Cionus alauda – Oskrobek krzywonos

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, zakrzywiony do dołu. Przedplecze i pokrywy pokryte gęstymi, białymi łuskami. Brunatno-czarna plama w przedniej części pokryw nie jest okrągła ani jednorodna – składa się raczej z kilku mniejszych plamek rozdzielonych poletkami z białych łusek. Nogi i czułki w znacznej mierze czerwonawe.

Niemcy Höhr-Grenzhausen 20.05.2009 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy Höhr-Grenzhausen 20.05.2009 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Pospolity. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Lasy, wilgotne łąki, polany, zarośla, doliny rzeczne, pobrzeża wód stojących
  3. Wymiary. Długość ciała 2.7-3.4 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Tkanki roślinne trędowników i namulników; w tym kwiaty
  7. Podobne. Dzięki specyficznemu kształtowi ciemnej plamy na pokrywach stosunkowo nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C. alauda w bazie BioMap

Rodzaj Cionus - Oskrobek


avidal

Leave a Reply