Cossonus cylindricus – Trzeń ciemny

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało słabo spłaszczone, wydłużone. Ryjek relatywnie krótki – wąska część ryjka co najwyżej 1,5 razy dłuższa od części rozszerzonej, wierzchołkowej. Przedplecze i pokrywy wyraźnie, gęsto punktowane, czarne, lub ciemnobrązowe; pokrywy niemal tak samo ciemne, jak przedplecze. Uda i golenie czarne, lub ciemnobrązowe; stopy brunatne.

12.11.2010 Fot. Grzegorz Hebda

12.11.2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz  z uwagi na skryty tryb życia sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, ogrody, sady. Najczęściej znajdowany w murszejącym drewnie drzew liściastych – topól, wierzb, jabłoni, kasztanowców, wiązów, olsz…
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Występuje  w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żywią się butwiejącym drewnem
  7. Podobne. U Cossonus linearis i u Cossonus parallelepipedus pokrywy są wyraźnie jaśniejsze od przedplecza, a ciało silniej spłaszczone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Hebda
  9. C.cylindricus w bazie BioMap

Rodzaj Cossonus - Trzeń


avidal

Leave a Reply