Dodecastichus mastix

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek masywny, szeroki. Przedplecze czarne lub brązowe z drobnymi ziarenkami tej samej wielkości, które nie łączą się ze sobą w podłużne bruzdki. Odwłok pękaty. Pokrywy czarne lub brązowe, szaro owłosione – owłosienie nie tworzy wyraźnych plamek. Pokrywy z 12 rowkami – wszystkie rowki są dobrze widoczne w tylnej części pokryw.

Chorwacja 20.07.2023 Fot. Marek R.Swadzba

Chorwacja 20.07.2023 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Status. Skrajnie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo EX
  2. Siedlisko. Chętnie zasiedla pobrzeża rzek i strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce odnaleziony w Kotlinie Nowatorskiej
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne – szczegóły pozostają nieznane
  7. Podobne. W Polsce występują prawdopodobnie 3 inne gatunki z rodzaju – różnią się rzeźbą przedplecza (ziarenka na przedpleczu różnej wielkości, pokrywy z plamkami z włosków). Inne gatunki z plemienia Otiorhynchini różnią się 10-oma tylko rowkami na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. D.mastix w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply