Eusomus ovulum – Przezdobek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Ciało owalne, pokryte zielonymi łuskami; wytarte osobniki są brązowe. Pokrywy silnie wysklepione, przez co chrząszcz jest pękaty. Nasada pokryw relatywnie wąska – barki nie wystają poza tylną krawędź przedplecza (podstawę przedplecza) – istotna cecha diagnostyczna rodzaju.

Niemcy – Valwig 11.06.2019 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Valwig 11.06.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Liczny tylko lokalnie, nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Łąki, wrzosowiska, nasłonecznione zbocza i inne ciepłe, otwarte biotopy – najchętniej jednak zasiedla murawy kserotermiczne i tereny o podłożu wapiennym
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce głównie na południu i zachodzie kraju
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście i pączki kwiatowe rozmaitych roślin zielnych oraz malin. Larwy fitofagiczne – szczegóły ich rozwoju pozostają nieznane
  7. Podobne. U naliściaków z rodzaju Phyllobius i obryzgów z rodzaju Polydrusus barki są wyraźnie zaznaczone, ewidentnie wystają poza podstawę przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. E. ovulus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply