Hylastes cunicularius – Zakorek świerkowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało owalne, czarne lub brunatnoczarne. Głowa mała. Przedplecze masywne, węższe od nasady pokryw, w przedniej części wyraźnie przewężone i zaokrąglone, gęsto punktowane, z gładką podłużną linią po środku. Pokrywy walcowate z garbkami w międzyrzędach.

Austria 21.06.2023 Fot. gernotkunz

Austria 20.06.2023 Fot. gernotkunz

  1. Status. Nierzadki, na wielu stanowiskach bywa liczny
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane (chętnie szkółki leśne)
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-4.6 mm
  4. Aktywność. Rójka od kwietnia do czerwca
  5. Pokarm. Imagines prowadzą żer uzupełniający na szyjach korzeniowych i na korzeniu głównym młodych świerków (1 – 10 lat), a sporadycznie także sosen i modrzewi. Larwy żerują pod korą – znajdowane najczęściej w pniakach i w leżaninie
  6. Lokalizacja. Austria
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju (w Polsce jeszcze co najmniej 5), których rozróżnienie na podstawie fotografii terenowych bywa bardzo trudne lub niewykonalne. Bodaj najczęściej spotykany Hylates ater zasiedla głównie sosny, podobnie jak Hylates opacus i najrzadszy z nich Hylates brunneus
  8. Uwagi. Żer uzupełniający chrząszczy drugiego pokolenia bywa przyczyną infekcji opieńki miodowej
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz
  10. H.cunicularius w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply