Hylurgus ligniperda – Drzewisz owłosiony

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciemnobrązowy kornik o gęstym, długim owłosieniu – zwłaszcza na wysklepionych, pozbawionych ząbków końcach pokryw. Przedplecze najszersze przy nasadzie pokryw.

Gdynia 01.05.2010 Fot. Paweł Lipski

Nisko 25.03.2023 Fot. Marcin Szot

Nisko 25.03.2023 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Marzec – maj
  5. Lokalizacja. Pomorskie, podkarpackie. Obecny w całym kraju za wyjątkiem niektórych terenów górskich
  6. Pokarm. Beznogie i bezokie larwy żerują w powalonych sosnach i w ich uschniętych gałęziach i pniakach, tylko sporadycznie zasiedla świerki. Chodnik macierzysty jednoramienny
  7. Podobne. Liczne inne korniki, które z reguły są mniej owłosione, często różnią się kształtem przedplecza, uformowaniem końców pokryw, czy też zębami na pokrywach; inaczej wyglądają też ich żerowiska
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Lipski Marcin Szot
  9. H.ligniperda w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply