Lepyrus palustris – Znaczyn dwuplamek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek szeroki, lekko zakrzywiony ku dołowi, dłuższy od przedplecza. Jasne opylenie na bokach przedplecza uformowane w dwie pionowoukośne, niezbyt wyraźne smugi. Tylna część pokryw zwężona w sposób charakterystyczny dla rodzaju; w środkowej części pokryw duże jasne, plamy, w tylnej części pokryw plamy również na ogół występują, ale są zdecydowanie mniejsze i mniej wyraziste. Na spodniej stronie odwłoka jasne plamy. Czułki czarne lub brązowe.

L.palustris

Dolina Bugu 19.07.2018

Lepyrus

Dolina Bugu 19.07.2018

Bagno Całowanie 07.05.2022 Fot. Adrian Peplak

L.palustris

Dolina Bugu 19.07.2018

  1. Status. Nierzadki, nieregularnie obserwowany
  2. Siedlisko. Skraje wilgotnych lasów, zadrzewienia i zakrzewienia nadrzeczne oraz brzegi stojących zbiorników wodnych, łozowiska i plantacje wierzby, wilgotne łąki i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 7-13 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na wierzbach (rzadziej na innych drzewach liściastych) i szczawiach; imagines na pączkach i liściach, larwy na korzeniach; chętnie obgryzają płatami korę na korzeniach
  7. Podobne. U Lepyrus capucinus brak dużych plam po środku pokryw. Lepyrus volgensis w Polsce nie występuje
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z doliny Bugu profesor Marek Wanat
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Adrian Peplak avidal
  10. L.palustris w bazie BioMap
Habitat

Stromy, piaszczysty brzeg Bugu – biotop, w którym odnalazłem znaczyna dwuplamka


avidal

Leave a Reply