Lixus pulverulentus – Kulczanka ślazówka

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio pod nazwą Lixus angustatus. Ryjek lekko zakrzywiony ku dołowi, masywny, o czarnym wierzchołku. Ciało wydłużone, cylindryczne, u niewytartych osobników często intensywnie, żółto-brunatno opylone. Przedplecze z niewielkim ząbkiem na przedniej krawędzi, trudno dostrzegalnym na fotografiach terenowych. Wierzchołki pokryw przylegają do siebie, bądź są nieznacznie rozchylone.

lix.pulverulentus

Okuninka 20.07.2018 Osobnik zmoczony po deszczu, stąd nietypowa, pomarańczowa barwa opylenia ciała

l.pulverulentus

Okuninka 20.07.2018

l.pulverulentus.

Okuninka 20.07.2018

Gdańsk 14.06.2022 Fot. Bogdan Mazur

  1. Status. Rzadka VU
  2. Siedlisko. Nasłonecznione brzegi lasów, murawy kserotermiczne, przydroża, rowy, łąki – zarówno w miejscach suchych, jak i wilgotnych
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-17.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubelskie, pomorskie
  6. Pokarm. Kwiaty i świeże części zielone ostów, ostrożeni, chabrów, oraz roślin z rodziny ślazowatych, a być może i innych rodzin. Larwy żerują w łodygach dzikich ślazów i innych ślazowatych
  7. Podobne. Inne kulczanki zwykle nie mają tak intensywnego żółtego opylenia, bądź ząbka na przedpleczu
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z Okuninki profesor Marek Wanat
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Bogdan Mazur avidal
  10. L.pulverulentus w bazie BioMap

Rodzaj Lixus - Kulczanka


avidal

Leave a Reply