Phyllobius maculicornis – Naliściak nakrzewiak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek stosunkowo krótki; trzony czerwono-brązowych czułków znajdują się na górnej powierzchni ryjka. Pokrywy o wypukłych kątach ramieniowych, z tyłu nieco rozchylone i zaostrzone. Ciało pokryte zielonymi lub rzadziej niebieskawymi łuskami. Scutellum zielone. Na przednich udach zębowate wyrostki (kolce).

P.maculicornis

Kraków 07.05.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolity i liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Zarośla, lasy, ogrody, zadrzewienia, doliny rzeczne, łąki, torfowiska, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Liście i młode pędy rozmaitych drzew, krzewów i roślin zielnych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Liczne inne naliściaki, które różnią się takimi cechami jak brak włosków na pokrywach, brak kolców na udach (Phyllobius viridearis), kształt głowy i przedplecza (odmienne u Phyllobius argentatus), czy barwa scutellum (czarne u Phyllobius arborator). Także zielone obryzgi z rodzaju Polydrusus, u których trzony czułków osadzone są na bokach ryjka, a ich barki są ukośnie ścięte
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Lasecki
  10. P.maculicornis w bazie BioMap

Rodzaj Phyllobius - Naliściak


avidal

Leave a Reply