Phyllobius maculicornis – Naliściak nakrzewiak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek stosunkowo krótki; trzony czerwonobrązowych czułków znajdują się na górnej powierzchni ryjka. Pokrywy o wypukłych kątach ramieniowych, z tyłu nieco rozchylone i zaostrzone. Ciało pokryte zielonymi, lub rzadziej niebieskawymi łuskami. Scutellum zielone. Na przednich udach zębowate wyrostki ( kolce ).

P.maculicornis

Kraków 07.05.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Zarośla, lasy, ogrody, zadrzewienia, doliny rzeczne, łąki, torfowiska, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście i młode pędy rozmaitych drzew, krzewów i roślin zielnych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Liczne inne naliściaki, które różnią się takimi cechami jak brak włosków na pokrywach, brak kolców na udach ( Phyllobius viridearis ), kształt głowy i przedplecza ( odmienne u Phyllobius argentatus ), czy barwa scutellum ( czarne u Phyllobius arborator ). Także zielone obryzgi z rodzaju Polydrusus, u których trzony czułków osadzone są na bokach ryjka, a ich barki są ukośnie ścięte
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Lasecki
  10. P.maculicornis w bazie BioMap

Leave a Reply