Polydrusus aeratus – Obryzg szpilkojad

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Trzonki czułków osadzone na bokach ryjka. Ubarwienie ciała szarozielone (rzadziej miedzistobrązowe), z metalicznym połyskiem. Przedplecze węższe od nasady pokryw. Scutellum prostokątne, niemal kwadratowe. Pokrywy relatywnie wydłużone. Przednie uda z niewielki, lecz dostrzegalnym zębem na wewnętrznej powierzchni. Buławka czułków przyciemniona.

Austria 21,06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste, polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.3 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień. Zimuje larwa pod ziemią
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines zjadają igły i pączki świerków, sosen, jodeł i modrzewi oraz jałowców. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Niektóre gatunki z rodzajów Polydrusus i Phyllobius (czułki osadzone na wierzchniej powierzchni ryjka)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.aeratus w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply