Polydrusus amoenus – Obryzg pastelowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki; trzonki czułków znajdują się na bokach ryjka . Głowa, przedplecze i pokrywy zielone. Uda i golenie zielone.

Soblówka 23.06.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 23.06.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Skraje lasów, ziołorośla, polany, połoniny
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Gatunek górski, nieobecny na Wyżynie Łódzkiej
  6. Pokarm. Żeruje na liściach rozmaitych roślin zielnych, drzew i krzewów
  7. Podobne. Spośród zielonych obryzgów tylko u bardzo rzadkiego Polydrusus thalassinus uda są zielone – lecz golenie zwykle żółtobrązowe. Podobne są także liczne zielone naliściaki z rodzaju Phyllobius, u których trzonki czułków osadzone są na górnej powierzchni ryjka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. P.amoenus w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply