Polydrusus mollis – Obryzg świerkowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Trzonki czułków osadzone na bokach ryjka. Ciało pękate, pokryte miedzianozłocistymi, rzadziej zielonkawymi łuskami. Osobniki wytarte znacznie ciemniejsze.

Nowe Orzechowo (dolina Narwi) 08.05.2020 Fot. Ryszard Błogowski

Maków Podhalański 18.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Maków Podhalański 18.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Podhale, mazowieckie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines żerują na liściach rozmaitych drzew i krzewów liściastych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne obryzgi są zwykle mniej pękate i inaczej ubarwione – zwłaszcza złocistomiedziana forma barwna łatwa do identyfikacji. U naliściaków z rodzaju Phyllobius trzonki czułków osadzone są na górnej powierzchni ryjka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Błogowski Grzegorz Gierlasiński
  9. P.mollis w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply