Tournotaris bimaculata

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek stosunkowo długi i masywny, wyraźnie wykrzywiony do dołu. Pokrywy i przedplecze czarne z rozmytym deseniem z jasnobrązowych łusek, który na przedpleczu układa się w 2 pionowe smugi boczne. Przedplecze niewiele węższe od podstawy pokryw. W tylnej części każdej z pokryw jasna, owalna plamka. Przednie golenie z kolcami.

Łęgi Słubickie 09.05.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 09.05.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 09.05.2016 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 09.05.2016 Fot. Marek Adamski

  1. Status. Rzadki
  2. Siedlisko. Preferuje tereny wilgotne – brzegi wód (regularnie na pałkach, mannach, turzycach), torfowiska, rowy melioracyjne, łąki i inne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się i żerują na mannach, turzycach i w łodygach pałki szerokolistnej
  7. Podobne. Zdecydowanie mniejsze Notaris scirpi, a zwłaszcza Notaris acridulus nie mają kolców na przednich goleniach, a ich przedplecze jest ewidentnie węższe od podstawy pokryw. U Tournotaris granulipennis zwykle brak jasnych plamek na tyle pokryw, a jego przedplecze jest nieco szersze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek Adamski
  9. T.bimaculata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply