Paranovelsis pantherinus

Dermestidae – Skórnikowate
Poprzednio w rodzaju Attagenus. Ciało owalne, pokryte wielobarwnymi włoskami. Tylne katy przedplecza z rozległymi plamami z białych włosków. Pokrywy pokryte rudymi, ciemnobrunatnymi, czarnymi i białymi włoskami – białe włoski układają się w słabo zaznaczone i zwykle porozrywane na plamy przepaski poprzeczne.

Nisko 14.05.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 14.05.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, kwietne łąki i murawy, tereny ruderalne – regularnie znajdowany w sąsiedztwie gniazd dzikich pszczół
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem, oraz sokami wyciekającymi z ran na drzewach. Larwy żerują w gniazdach żądłówek – szczegóły ich rozwoju oraz diety nie są mi znane
  7. Podobne. Przede wszystkim Attagenus trifasciatus, u którego rysunek na pokrywach jest wyraźniejszy – białe przepaski są szerokie, dobrze widoczne i nieprzerwane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Jirka Háva
  10. P.pantherinus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply