Triplax aenea – Oparstnik kruszcowy

Erotylidae – Zadrzewkowate
Głowa, przedplecze i nogi czerwono-pomarańczowe. Pokrywy opalizująco niebieskie. Ostatnie 3 człony czułków łopatkowate.

Triplax

Łódź – Lublinek 02.05.2018

Białystok 18.04.2013 Fot. Almandyn

Białystok 18.04.2013 Fot. Almandyn

  1. Status. Jeden z dwóch najliczniejszych gatunków z rodzaju – mimo to sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2.7-4.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Podlaskie, łódzkie
  6. Pokarm. Mykofagiczny; najczęściej znajdowany na hubiakach i boczniakach
  7. Podobne. Inne gatunki z tego rodzaju (w Polsce jeszcze 6) mają smoliście czarne pokrywy i poza Triplax russica bardziej krępe, jajowate w zarysie ciało. Tetratoma fungorum także ma ciemniejsze pokrywy i ciemną głowę
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Almandyn avidal
  9. T.aenea w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply