Xylophilus testaceus

Eucnemidae – Goleńczykowate
Ciało owalne, kasztanowobrązowe do brązowoczarnego. Głowa czarna lub kasztanowobrązowa. Przedplecze bardzo gęsto punktowane, zauważalnie wyniesione – przy czym przedplecze silnie opada w tylnej części, ku podstawie pokryw – wskazany widok z boku. Pokrywy wydłużone, o zaokrąglonych i rozchylonych wierzchołkach. Pokrywy jednolicie kasztanowobrązowe, bądź wyraźnie dwubarwne – brązowoczarne z ewidentnie jaśniejszymi, rozległymi brązowymi plamami barkowymi dochodzącymi do szwu pokryw. Czułki i nogi jednolicie rudobrązowe.

Pomorze – lipiec 2022 Fot. Bogdan Mazur

  1. Liczebność. Rzadko i sporadycznie obserwowany, zwykle nieliczny
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała około 3 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu poza początkową fazą po wypoczwarczeniu, w trakcie której mogą zjadać materiał, w którym się wylęgły. Larwy typu sprężykopodobnego są ksylofagiczne – żerują w drewnie olch i wierzb, rzadziej innych drzew liściastych
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodziny – rzadszy Xylophilus cortcalis różni się m.in. ciemniejszym, czarnym przedpleczem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bogdan Mazur
  9. X.testaceus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply