Laemophloeus monilis

Laemophloeidae
Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone. Głowa i przedplecze brązowe; na przedpleczu często obecna rozmyta, ciemniejsza od tła plama. Pokrywy brunatne do czarnych z parą żółtych, stosunkowo szerokich plam; na każdej z pokryw 4 podłużne żeberka. Nogi i czułki żółtobrązowe.

Zwierzyniec – rezerwat Bukowa Góra 04.10.2021 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy, stare sady, parki i ogrody. Gatunek podkorowy zasiedlający przegrzybiałe gałązki i pnie drzew liściastych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy mykofagiczne, często znajdowane przy powłoczniku dębowym Marchandiomyces quercinus
  7. Podobne. U rzadszego Liophloeus kraussi przedplecze jest znacznie ciemniejsze, niekiedy wręcz czarne, a plamy na pokrywach na ogół węższe. U Liophloeus muticus brak żółtych plam  na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. L.monilis w bazie Biomap

avidal

Leave a Reply