Erotides cosnardi

Lycidae – Karmazynkowate
Poprzednio w rodzaju Platycis. Przedplecze czerwonobrązowe (opisywane też jako żółtobrunatne) z szerokim zaczernieniem po środku, podzielone na 5 poletek o nieregularnym kształcie – poletko środkowe dochodzi do przedniej krawędzi przedplecza. Scutellum czarne. Na każdej z pokryw cztery wzdłużne żeberka; przestrzeń między nimi z licznymi, niewielkimi poletkami. Pokrywy niemal pozbawione owłosienia. Nogi czarne lub czerwonobrązowe; golenie nieco zakrzywione i zgrubiałe wierzchołkowo. Czułki długie jednolicie ciemne 2 człon czułków uderzająco krótki.

Babiogórski Park Narodowy 06.06.2016 Fot. Stanisław Szafraniec

  1. Liczebność. Rzadki i sporadycznie obserwowany – znany głównie z terenów górskich oraz z Puszczy Białowieskiej
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 7-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Beskidy
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy, soki wyciekające z ran na pniach drzew. Larwy żerują w butwiejącym drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny różnią się detalami ubarwienia, urzeźbieniem pokryw, liczbą poletek na przedpleczu i ich rozmieszczeniem, czy też długością 2-ego członu czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Stanisław Szafraniec
  9. E. cosnardi w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply