Abdera flexuosa

Melandryidae – Śniadkowate
Ciało o charakterystycznym dla rodzaju i wielu innych reprezentantów rodziny owalnym kształcie. Przedplecze pomarańczowe z parą ciemnobrunatnych, rozległych plam stykających się ze sobą na szerokim odcinku. Pokrywy pomarańczowe z dwiema ciemnobrunatnymi, silnie zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi o kształcie diagnostycznym dla gatunku. Wierzchołki pokryw pomarańczowe. Człony nasadowe i wierzchołkowe czułków są pomarańczowe, człony środkowe ciemnobrunatne.

Lasy Janowskie 22.05.2022 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4.2 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Larwy mycetofagiczne; żerują w przegrzybiałym drewnie lub w owocnikach hub i innych grzybów nadrzewnych lub podkorowych. Wymienia się przede wszystkim błyskoporka podkorowego Inonotus obliquua
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania. Nieco podobne gatunki z rodzaju Orchesia różnią się dość znacznie deseniem na pokrywach i mają ciemne wierzchołki pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – capricornus
  9. A.flexuosa w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply