Conopalpus testaceus

Melandryidae – Śniadkowate
Wyróżnia się dwie podstawowe formy barwne – o czarnych bądź rudobrązowych pokrywach. Przedplecze u obu form pomarańczowobrązowe, rozszerzające się ku tyłowi, o łagodnie wyprofilowanych tylnych kątach. Scutellum rudobrązowe. Nogi żółtobrązowe. Czułki długie i ciemne poza kilkoma pierwszymi członami.

Austria 19.06.2021 Fot. gernotkunz

Austria 22.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadko i sporadycznie obserwowany – mimo to nie umieszczony na Czerwonej Liście
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie na zachodzie kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w przegrzybiałych gałęziach drzew liściastych – zwłaszcza leszczyn, dębów i buków
  7. Podobne. Podobnie ubarwione chrząszcze z kilku innych rodzin, w tym Tenebrionidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.testaceus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply