Anthocomus fasciatus – Przerwiec krasnopasek

Melyridae
Głowa czarna. Przedplecze czarne, czasem (rzadko) z czerwonymi przedniobocznymi wierzchołkami. Pokrywy czarne z dwoma parami czerwonych plam – jedną nieco przed środkiem pokryw i jedną na wierzchołkach pokryw. Odwłok czarnoczerwony.

A.fasciatus

Łódzki Ogród Botaniczny 25.05.2018

Moszczenica 18.06.2015

Moszczenica 18.06.2015 Widoczny czerwonoczarny odwłok

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – początek lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek i drobne owady. Larwy są drapieżne, polują na drobne bezkręgowce; chętnie roztocze
  7. Podobne. Przede wszystkim Anthocomus equestris
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.fasciatus w bazie BioMap
A.fasciatus

Łódzki Ogród Botaniczny 28.05.2018


avidal

Leave a Reply