Charopus flavipes

Melyridae
Ubarwienie przedplecza i pokryw czarne. Przedplecze nie szersze od głowy. Golenie żółte. Czułki wyraźnie rozjaśnione przy nasadzie.

Widzew 05.06.2015

Łódź – Widzew 05.06.2015

  1. Status. Pospolity, ale z racji skromnych rozmiarów rzadko zauważany
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, łąki, tereny ruderalne; preferuje tereny wilgotne. Odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-2.3 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki różnią się m.in. ubarwieniem nóg i czułków; w Polsce prawdopodobnie nie występują
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Ch.flavipes w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply