Ochodaeus chrysomeloides – Wygonak zmierzchowy

Ochodaeidae – Wygonakowate
Ciało krępe, zwarte, owalne, krótko owłosione. Głowa szeroka. Ubarwienie ciała brunatne lub brązowe. Przedplecze gęsto punktowane. Pokrywy o zaokrąglonych wierzchołkach. Tylne golenie z długimi włoskami. Potrafi latać.

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowany, co po części wynika z nocnej aktywności EN
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, brzegi cieków wodnych, skraje lasów, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Wg klucza PTE larwy żerują na podziemnych grzybach
  7. Podobne. U Codocera ferruginea ciało pokryte jest wyraxnie dłuższymi włoskami – gatunek ten w Polsce prawdopodobnie nie występuje
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Mariusz Gwardjan
  9. O.chrysomeloides na Przyroda Świętokrzyska
  10. O.chrysomeloides w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply