Orsodacnidae

Przypominające stonki chrząszcze znajdowane zwykle na roślinach zielnych i w podszycie. Imagines melitofagiczne, larwy fitofagiczne.
Z Polski wykazano dwa gatunki, z czego występowanie Orsodacne humeralis wymaga potwierdzenia.

Orsodacne cerasi - Przemianka tarninówka O. cerasi