Orsodacne cerasi – Przemianka tarninówka

Orsodacnidae
Głowa, przedplecze i pokrywy w rożnych odcieniach barwy żółtej, żółtoczarnej, lub całkowicie czarnej – w różnych wariantach (np. głowa żółta, przedplecze żółtoczarne, pokrywy czarne). Przedplecze bez guzków na bokach. Szew pokryw często wyraźnie ciemniejszy od tła pokryw (jeśli pokrywy nie są czarne); listewka przyszwowa widoczna przy wierzchołkach pokryw. Czułki i nogi żółte; 3 człon czułków dłuższy od członu 2-ego.

O. cerasi

Sine Wiry 24.06.2015

Polana Polichno 15.06.2020 Forma żółta

Polana Polichno 15.06.2020 Forma czarna

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, lokalna; liczniejsza na południu kraju
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla, przydroża, murawy kserotermiczne. Najczęściej znajdowany na roślinach o białych kwiatach (min. na tarninach, ligustrach, czy kalinach)
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-8 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Sudety, Ponidzie – na Polanie Polichno bywa bardzo liczna. Z Wyżyny Łódzkiej jak dotąd nie wykazana
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy fitofagiczne
  7. Podobne. Występowanie w naszym kraju Orsodacne humeralis wymaga potwierdzenia; u tego gatunku człony czułków 2 i 3 są tej samej długości. Podobna Zeugophora turneri różni się obecnością guzków na bokach przedplecza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba avidal
  9. O.cerasi w bazie BioMap

Polana Polichno 15.06.2020 In copula

Góry Sowie 14.06.2022 Fot. Barnaba

Polana Polichno 15.06.2020

Polana Polichno 15.06.2020

Góry Sowie 14.06.2022 Fot. Barnaba

Polana Polichno 15.06.2020

Polana Polichno 15.06.2020


avidal

2 thoughts on “Orsodacne cerasi – Przemianka tarninówka

Leave a Reply