Oryzaephilus surinamensis – Spichrzel surynamski

Silvanidae
Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone, wyraźnie punktowane, rdzawo-brązowe. Skronie relatywnie długie – mniej więcej takie, jak długość oka; oczy stosunkowo małe. Przedplecze z 6-oma ostrymi wyrostkami na każdym z boków. Nielotny.

Austria – Styria 22.12.2014 Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadko obserwowany, choć z pewnością miejscami liczny. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Budynki gospodarcze i mieszkalne, spichlerze, młyny; sporadycznie i okresowo poza budynkami, wśród butwiejącej roślinności
  3. Wymiary. Długość ciała 1.7-3.5 mm. Larwa dorasta do 4 mm
  4. Aktywność. W pomieszczeniach cały rok. Imago dożywa do 2 lat
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Imagines są drapieżne, polują na larwy owadów żerujących w zmagazynowanym zbożu. Larwy żywią się zbożem i wszelkimi produktami pochodzenia roślinnego
  7. Podobne. U Oryzaephilus mercator oczy są większe, a skronie krótsze – tak długie jak połowa długości oka. Gatunki z innych rodzajów (w tym Silvanus, Silvanoprus) różnią się liczbą i kształtem wyrostków na bokach przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. O.surinamensis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply