Aleochara haematoptera – Rydzenica ognistoskrzydła

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało z wierzchu czarne poza czerwonobrązowymi lub żółtobrązowymi plamami na pokrywach; plamy te nie dochodzą do bocznych krawędzi pokryw. Środkowe i tylne nogi ciemnobrązowe za wyjątkiem czerwonobrązowych kolan i stóp. Przednie nogi żółtobrązowe, jaśniejsze od pozostałych. Człony przedwierzchołkowe (6-10) co najwyżej 2,5 razy tak szerokie, jak długie.

Austria 09.08.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, doliny rzeczne. Znajdowana w miejscach typowych dla większości kusaków – w butwiejącym drewnie, w ściółce, na gnijących grzybach, na padlinie i ekskrementach
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-6 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie w środkowo-wschodniej części kraju
  6. Pokarm. Drapieżna. Larwy są pasożytami larw muchówek
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o zbliżonym ubarwieniu różnią się m.in szerokością przedwierzchołkowych członów czułków. Zalecana analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. A.haematoptera w bazie BioMap

Rodzaj Aleochara - Rydzenica


avidal

Leave a Reply