Carphacis striatus – Czarnogłowiec jedyny

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna. Przedplecze brązowoczerwone lub brunatnoczarne, o zaokrąglonych tylnych kątach i lekko rozjaśnionych bocznych krawędziach. Pokrywy żółtobrązowe do czerwonobrązowych z parą czarnych, rozległych plam dochodzących do podstawy przedplecza. Odwłok czarny z czerwonobrązowym wierzchołkiem i czerwonobrązowymi tylnymi krawędziami tergitów. Przedwierzchołkowe człony czułków silnie poszerzone, co najmniej dwukrotnie tak szerokie, jak długie – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Austria 05.09.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Znajdowany w próchniejącym drewnie, w grzybach nadrzewnych, w ściółce i w wyciekach soku. Relikt lasów pierwotnych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce m.in. w Puszczy Białowieskiej i na Roztoczu
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Liczne inne kusaki o zbliżonym ubarwieniu ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.striatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply