Drusilla canaliculata – Zadziorka mrówkolubna

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna. Przedplecze brązowe, w zarysie prostokątne, jednak o łagodnie zaokrąglonych katach. Pokrywy silnie skrócone, brązowe, o łagodnie zaokrąglonych tylnych krawędziach. Odwłok brązowy z częściowo zaczernionymi tergitami w tylnej części. Nogi żółtobrązowe. Czułki dwubarwne – początkowe człony żółtobrązowe, kolejne coraz ciemniejsze, brunatne aż do niemal czarnych.

Kraków 05.03.2020 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita, lokalnie liczna
  2. Biotop. Lasy – zwłaszcza iglaste oraz olsy; rzadziej zarośla, parki i ogrody. Znajdowana najczęściej w ściółce, w sąsiedztwie kolonii mrówek wścieklic
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Drapieżna, przypuszczalnie poluje głównie na mrówki z rodzaju Myrmica
  7. Podobne. Niektóre inne kusakowate; mimo to stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. D.canaliculata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply