Fagniezia impressa

Staphylinidae – Kusakowate
Poprzednio w rodzaju Trissemus. Bardzo mały chrząszcz z podrodziny marnikowatych Pselaphinae. Głowa i przedplecze stosunkowo gładkie, płytko punktowane, czarne. Pokrywy w znacznej mierze czerwone. U samca przy wierzchołku środkowej goleni zakrzywiona ostroga – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Czułki samca dłuższe, niż u samicy.

F.impressa

Łódź 01.06.2019 Fot. Jacek Nowak

Fagniezia

Łódź 01.06.2019 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity, lecz rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki i polany, mokradła, brzegi zbiorników wodnych; chętnie eksploruje ściółkę i mech
  3. Wymiary. Długość ciała 1.4-1.8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Drapieżny; chwyta drobne bezkręgowce glebowe, w tym roztocze
  7. Podobne. Liczne inne pselafidy, pozbawione zwykle ostrogi na środkowej goleni; ostroga taka jest obecna u Reichenbachia juncorum (głowa i przedplecze grubiej punktowane, czerwone)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Aneta Itczak

avidal

Leave a Reply