Rabigus tenuis

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna. Przedplecze pomarańczowe. Pokrywy, skrócone, dwubarwne; czarne w części nasadowej. Odwłok czarny. Nogi pomarańczowe. Czułki czarne, za wyjątkiem członu nasadowego.

Kraków 17.05.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 17.05.2020 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Rzadko obserwowany. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Brzegi rzek, strumieni, jezior, pola uprawne, kamieniołomy; preferuje siedliska wilgotne i nasłonecznione o podłożu piaszczystym lub lessowym
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. R. tenuis w bazie BioMap

Maks Syratt

Leave a Reply