Rabigus tenuis

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna. Przedplecze pomarańczowe. Pokrywy, skrócone, dwubarwne; czarne w części nasadowej. Odwłok czarny. Nogi pomarańczowe. Czułki czarne, za wyjątkiem członu nasadowego.

Kraków 17.05.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 17.05.2020 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Brzegi rzek, strumieni, jezior, pola uprawne, kamieniołomy; preferuje siedliska wilgotne i nasłonecznione o podłożu piaszczystym lub lessowym
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. R. tenuis w bazie BioMap

Maks Syratt

Leave a Reply