Tachyporus obtusus – Skorogonek dwubarwny

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa żółtoczerwona. Przedplecze żółtoczerwone. Pokrywy silnie skrócone, czerwonożółte z ciemną przepaska nasadową; sporadycznie ciemna przepaska zrredukowana do czarnej plamy wokół scutellum. U formy barwnej nitidicolis czarna przepaska na pokrywach jest znacznie szersza, zajmuje niemal całą powierzchnię pokryw, natomiast głowa i częściowo przedplecze są przyciemnione. Odwłok dwubarwny – pierwsze cztery tergity żółoczerwone; tergit 5 częściowo, a tergit 6 całkowicie czarny. Nogi żółte.

Austria 13.08.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, podmokłe łąki, torfowiska, mokradła, pobrzeża wód
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-4 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce we wszystkich stadiach rozwojowych, w tym mszyce
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji – inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. T.obtusus w bazie BioMap

Rodzaj Tachyporus - Skorogonek


avidal

Leave a Reply