Cephalostenus orbicollis

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało jednolicie czarne. Głowa uderzająco wydłużona i silnie spłaszczona. Przedplecze o wyraźnie zaokrąglonych bocznych krawędziach i drobnym, lecz gęstym punktowaniu. Uda zgrubiałe – zwłaszcza przednie; ostroga na przednich udach w formie ostrego, wydatnego kolca.

Grecja – Serifos 15.05.2016 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Grecja, Bułgaria, wschodnie regiony Turcji
  2. Biotop. Suche, gorące miejsca – chętnie o piaszczystym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Zarówno imagines jak i larwy żywią się wysuszoną materią organiczną pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei

avidal

Leave a Reply