Omophlus pubescens – Barczak

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Dawniej pod nazwą Omophlus betulae. Należy do podrodziny cisawkowatych Alleculinae. Głowa i węższe od podstawy pokryw przedplecze są czarne. Pokrywy brązowe, u samca o bardziej równoległych krawędziach bocznych.

Przewóz 16.05.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Przewóz 16.05.2014 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity, lecz rzadko obserwowany
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, przydroża, zarośla, sady, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie; obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w glebie, żywiąc się korzeniami roślin, zwykle trawiastych, oraz gnijącymi szczątkami roślin
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek, bardzo rzadki i nie osiągający 8 mm długości Omophlus lividipes. Natomiast Omophlus lepturoides został z naszego kraju wykazany błędnie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. O.pubescens w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply