Prostomis mandibularis

Prostomidae
Ciało smukłe, grzbietobrzusznie spłaszczone, przystosowane do środowisk podkorowych. Głowa i przedplecze delikatnie, lecz zauważalnie punktowane, żółtobrązowe; przed podstawa przedplecza wyraźnie zaznaczona bruzda poprzeczna. Pokrywy wydłużone o zaokrąglonych wierzchołkach – na każdej z nich 5 rzędów punktowań. Żuwaczki uderzająco masywne z licznymi ząbkami na wewnętrznych krawędziach.

Roztoczański Park Narodowy 17.10.2022 Fot. capricornus

Roztoczański Park Narodowy 17.10.2022 Dobrze widoczna bruzda poprzeczna na przedpleczu Fot. capricornus

  1. Liczebność. Nieliczny, rzadko obserwowany VU
  2. Biotop. Lasy o gospodarce ekstensywnej. Imagines i larwy znajdowane na ogół w powalonych drzewach i w pniakach drzew liściastych i iglastych – preferuje drewno miękkie i wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.2 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych i iglastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – żaden z nich nie występuje w Polsce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. P.mandibularis w bazie BioMap

Roztoczański Park Narodowy 17.10.2022 Fot. capricornus


avidal