Prostomidae

Ksylofagiczne chrząszcze podkorowe o masywnych żuwaczkach.
W Polsce tylko jeden gatunek.

Prostomis mandibularis

Leave a Reply