Uloma culinaris – Ćwieczak obrzeżony

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Czerwono-brązowo-kasztanowy, krępy chrząszcz o żeberkowanych pokrywach. Podstawa przedplecza wyraźnie obrzeżona. W przedniej części przedplecza samicy obecne płytkie wgłębienie oraz 4 drobne guzki.

Las wiączyński 03.03.2014

Las wiączyński 03.03.2014

Las wiączyński 03.03.2014

Las wiączyński 03.03.2014

Widzew 30.08.2010

Łódź – Widzew 30.08.2010

U.culinaris

Las wiączyński 01.05.2016

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zadrzewienia, aleje; zwykle przebywa w butwiejących kłodach i pniakach
  3. Wymiary. Długość ciała 10-11.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych i iglastych
  7. Podobne. U Uloma rufa podstawa przedplecza nie jest wyraźnie obwiedziona, a przedplecze samicy jest relatywnie płaskie. Przewodnik do oznaczania rodzaju Uloma wg Rafała Szczecina
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. U.culinaris w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply