Bombylisoma spp.

Bombyliidae – Bujankowate
Ciało jednolicie złociście opylone; tylko u dwubarwnej Bombylisoma melanocephalum  tylna część odwłoka i częściowo wierzch tułowia jest srebrzysto-biały, poza tym wyraźnie ciemniejszy. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta, o łagodnie, łukowato wygiętych krawędziach – cecha diagnostyczna rodzaju. Poszczególne gatunki bardzo trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych poza nielicznymi wyjątkami, do których należą Bombylisoma melanocephalum, Bombylisoma notatum i Bombylisoma nigriceps.

Bombylisoma.

Wiedeń 16.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

Bombylisoma

Wiedeń 16.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

Bombylisoma sp.

Wiedeń 16.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

 1. Status. Na południu Europy niektóre gatunki pospolite. W Polsce bardzo rzadko obserwowany rodzaj
 2. Siedlisko. Murawy, łąki, przydroża, skraje lasów, polany, ogrody… Preferuje ciepłe, otwarte tereny
 3. Wymiary. Długość ciała ?
 4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
 5. Lokalizacja. Austria. W Polsce dwa gatunki z rodzaju – Bombylisoma nigriceps (umieszczana również w rodzaju Dischistus) i Bombylisoma breviusculum
 6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami gniazdowymi błonkówek – zjadają zgromadzony zapas pożywienia, a zwykle także larwy gospodarza
 7. Podobne. Inne bujankowate różnią min. kształtem komórki R5 (często jest ona zamknięta – a jeśli otwarta, przyjmuje odmienny kształt)
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
 9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal
 10. Gatunki europejskie wg Fauna Europaea:
 • Bombylisoma brevisuculum
 • Bombylisoma minimum
 • Bombylisoma nigriceps
 • Bombylisoma melanocephalum
 • Bombylisoma croaticum
 • Bombylisoma simulator
 • Bombylisoma unicolor
 • Bombylisoma notatum
 • Bombylisoma imitator
 • Bombylisoma flavibarbum
R5 cell is open

Czerwona linia wyznacza w przybliżeniu granice komórki R5, która jest otwarta


avidal

Leave a Reply