Melophagus ovinus – Wpleszcz owczy

Hippoboscidae – Narzępikowate
Ciało żółto-brązowe do brązowego, spłaszczone. Nogi krótkie i masywne. Skrzydeł brak.

Austria – Leibnitz 03.03.2014 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Status. Dawniej dochodziło do regularnych porażeń owiec, obecnie jest to gatunek rzadko spotykany
  2. Siedlisko. Pastwiska, owczarnie oraz tereny z dziko żyjącymi gatunkami owiec – w tym skaliste tereny górskie i stepy. Cały rozwój przechodzi na ciele owcy i niemal nie opuszcza żywiciela
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm. samice przeciętnie większe od samców
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Pasożytnicze imagines piją krew owiec – chętnie owcy domowej. Podgatunki azjatyckie mogą pasożytować na jakach i na bydle domowym. Larwy są karmione jeszcze w ciele samicy za pomocą wyspecjalizowanych gruczołów produkujących przetworzoną, pobrana przez samice krew owiec – po wylęgu nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Znajomość gatunku żywicielskiego znacznie ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Samice nie składają jaj, które przechodzą rozwój wewnątrz ciała matki. Zamiast tego rodzą larwy, które bardzo szybko przepoczwarczają się i przyczepiają do wełny owiec – kształtem i wielkością ciała przypominają kleszcze
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply