Mydea corni

Muscidae – Muchowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Scutum szaroczarne z ciemniejszymi od tła smugami. Barki szaroczarne, ciemne. Przed przednią krawędzią scutellum para szczecinek acr (acrostichal setae). W tylnej części płytki bocznej zwanej katepisternum dwie szczecinki; brak szczecinki w przedniej części katepisternum – cecha diagnostyczna podrodziny Mydaeinae. Scutellum pomarańczowe. Odwłok żółtobrązowy. Uda i golenie żółtobrązowe, stopy czarne. Skrzydła przezroczyste; łuska skrzydłowa duża, intensywnie żółta, przez co złożone skrzydła wyglądają na silnie zażółcone przy nasadzie.

Chociszewo 12.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 12.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, kwietne łąki i polany, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy żerują w grzybach kapeluszowych – w tym w gołąbkach zwanych potocznie siwkami
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply