Bromophila caffra – Zołza kafryjska

Platystomatidae
Głowa szkarłatnoczerwona, pozbawiona przyoczek – cecha wyróżniająca gatunek. Oczy czerwonobrązowe. Narządy gębowe silnie rozwinięte, podobnie jak u naszych maskurek z rodzaju Platystoma. Tułów i odwłok smoliście czarne. Skrzydła bardzo silnie zaczernione z mniej lub bardziej intensywnym granatowym połyskiem.

Malawi 04.03.2022 Fot. Bastien Louboutin

  1. Zasięg. Wschodnie i południowe regiony Afryki Subsaharyjskiej – na ogół liczna; często obserwowana w agregacjach
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, łąki, polany, osady – chętnie przesiaduje na liściach drzew i krzewów po kilka osobników skupionych blisko siebie. Lata wolno i niechętnie
  3. Wymiary. Długość ciała 12-22 mm – to okazała muchówka
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Malawi
  6. Pokarm. Jedna z hipotez zakłada, że larwy rozwijają się w korzeniach migdałeczników. Inne źródła podają, ze larwy rozwijają się w butwiejących pniach drzew, w gnijącej materii organicznej – w tym w grzybach, a także w ekskrementach
  7. Podobne. Wyjątkowa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bastien Louboutin

avidal

Leave a Reply