Colobaea bifasciella

Sciomyzidae – Smętkowate
Głowa szeroka, brązowożółta. Oczy duże. Na brązowożółtym wierzchu tułowia 4 ciemne, pionowe pasy – dwa na bokach tułowia i dwa biegnące przez środek pronotum i mesonotum, charakterystycznie stykające się na scutellum. Przednie nogi czarnobrązowe, pozostałe wyraźnie jaśniejsze; tylne kolana przyciemnione. Skrzydła z deseniem charakterystycznym dla gatunku.

C.bifasciella

Augustowski Park Krajobrazowy 22.05.2016

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych z turzycami ( zwłaszcza Carex nigra ), wilgotne łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-5 mm; rozmiary imagines zależne od wielkości gospodarza
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Rozlewisko śródłąkowe w Augustowskim Parku Krajobrazowym. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka, a może nawet nieobecna
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi ślimaków, często znajdowane w błotniarce moczarowej Galba truncatula
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Biotop

Biotop


avidal

Leave a Reply