Tetanocera arrogans

Sciomyzidae – Smętkowate
Głowa żółta, twarz biała. Ciało żółto-brązowe, a nawet rdzawe. Scutum z 4-ema niezbyt wyraźnymi czerwono-brązowymi podłużnymi pasami. Oczy jednobarwne, bez smug. Uda żółte; tylne uda ze szczeciną na tylnej powierzchni (posteroventral seta). Skrzydła bez przyciemnienia przy krawędziach, przezroczyste, choć lekko przyciemnione z zaczernioną żyłką poprzeczną i owalną czarną plamką w mniej więcej połowie długości.

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Rezerwat Oleszno 28.07.2012

Rezerwat Oleszno 28.07.2012

T.arrogans

Uherce Mineralne 09.05.2018 Fot. Andrzej Kucharski

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki i zarośla, okolice zbiorników wodnych, torfowiska, moczary
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Spadź. Larwy rozwijają się w ślimakach
  7. Podobne. Inne rodzaje z rodziny można wykluczyć dzięki takim cechom jak deseń na skrzydłach, czy jednobarwne oczy. Inne gatunki z rodzaju Tetanocera o żółtych udach różnią się min. brakiem szczeciny pv na tylnym udzie, przyciemnionymi krawędziami skrzydeł (Tetanocera elata/phyllophora), bądź silnie oszczeconymi tylnymi udami (Tetanocera ferruginea )
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
Rezerwat Oleszno 28.07.2012 In copula

Rezerwat Oleszno 28.07.2012 In copula

Rezerwat Oleszno 28.07.2012

Rezerwat Oleszno 28.07.2012

Tetanocera

Uherce Mineralne 09.05.2018 Fot. Andrzej Kucharski

Tet.arrogans

Uherce Mineralne 09.05.2018 Fot. Andrzej Kucharski

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015

T.arrogans

Zwierzyń 17.05.2017 Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply