Cheilosia aerea – Wyrówka dziewannówka*

Syrphidae – Bzygowate
Oczy owłosione. Ciało czarne, pokryte jasnymi włoskami. Płytka boczna tułowia zwanej anepisternum jest owłosiona – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Ubarwienie nóg i czułków zmienne, co czyni gatunek bardzo trudnym do identyfikacji.

Pilczyca 26.06.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Pilczyca 26.06.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Włoszczowa 23.07.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne suche, nasłonecznione tereny o, zwłaszcza o wapiennym podłożu. Gatunek, który niechętnie oddala się od miejsca wylęgu. Samce regularnie przesiadują na liściach drzew i krzewów
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Oligofagiczne larwy rozwijają się w dziewannach
  7. Podobne. Liczne inne wyrówki,zwłaszcza z grupy gatunkowej proxima (anepisternum nagie). W celu identyfikacji wskazane oględziny pod binokularem
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Łukasz Mielczarek
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

avidal

Leave a Reply