Cheilosia carbonaria – Wyrówka cyranówka

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne. Twarz silnie wyciągnięta do przodu o profilu charakterystycznym dla gatunku. Nogi czarne z brązowymi kolanami. Skrzydła przyciemnione.

Reda 22.05.2020 Fot. Robert Żóralski

Reda 22.05.2020 Fot. Robert Żóralski

Reda 22.05.2020 Fot. Robert Żóralski

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, lokalna
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Biologia larw nieznana
  7. Podobne. Dzięki ciemnemu ubarwieniu i charakterystycznemu profilowi twarzy nietrudna do rozpoznania – najbardziej podobna Cheilosia variabilis jest wyraźnie większa i ma czarne kolana
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Robert Żóralski
  9. Więcej o gatunku

Rodzaj Cheilosia - Wyrówka


avidal

Leave a Reply