Cheilosia vulpina – Wyrówka włochatka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy owłosione. Twarz z odstającymi, krótkimi u samca a długimi u samicy włoskami, o charakterystycznym profilu (słabo widocznym na poniższych fotografiach).  3 człon czułków pomarańczowy. U samicy na odwłoku przepaski z jasnych włosków. U samca silnie owłosione scutellum i krawędzie tergitów. Uda czarne; kolana żółte. Na żółtych goleniach czarne, szerokie obrączki.

Młynek 03.04.2012 Samiec

Łódź – Młynek 03.04.2012 ♂

Młynek 03.04.2012

Młynek 03.04.2012 ♂

Widzew 15.05.2015

Łódź – Widzew 15.05.2015 ♀

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, lokalnie liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany,
  3. Wymiary. Długość skrzydła 7-10 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy fitofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne wyrówki, które z całą pewnością można wykluczyć po zanalizowaniu cech diagnostycznych pod binokularem. Samica bardzo podobna do samicy Cheilosia gigantea, która różni się nagą twarzą
  8. Uwagi. Oznaczenie samca Bogusław Soszyński

avidal

Leave a Reply