Cheilosia vulpina – Wyrówka kędzierzawa

Syrphidae – Bzygowate
Oczy owłosione. Twarz z odstającymi, krótkimi u samca a długimi u samicy włoskami, o charakterystycznym profilu (słabo widocznym na poniższych fotografiach).  3 człon czułków pomarańczowy. U samicy na odwłoku przepaski z jasnych włosków. U samca silnie owłosione scutellum i krawędzie tergitów. Uda czarne; kolana żółte. Na żółtych goleniach czarne, szerokie obrączki.

Młynek 03.04.2012 Samiec

Łódź – Młynek 03.04.2012 ♂

Młynek 03.04.2012

Łódź – Młynek 03.04.2012 ♂

Widzew 15.05.2015

Łódź – Widzew 15.05.2015 ♀

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, kwietne łąki i przydroża
  3. Wymiary. Długość skrzydła 7-10 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy fitofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne wyrówki, które z całą pewnością można wykluczyć po zanalizowaniu cech diagnostycznych pod binokularem. Samica bardzo podobna do samicy Cheilosia gigantea, która różni się nagą twarzą
  8. Uwagi. Oznaczenie samca Bogusław Soszyński
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Cheilosia - Wyrówka


avidal

Leave a Reply