Eristalis rupium – Gnojka wytworna

Syrphidae – Bzygowate
Skrzydła z charakterystycznym zygzakowatym zaciemnieniem w mniej więcej połowie długości; zaczernienie to może zanikać, zwłaszcza u samców. Przestrzeń między oczami czarna i lśniąca. Boki tułowia pokryte pomarańczowymi włoskami. Pierwsze dwa, bazalne człony tylnych stóp jasnożółte. Tylne uda czarne. Tylne golenie w połowie żółte, w połowie czarne.

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 Samica

Suche Rzeki 28.05.2013 Samica

  1. Liczebność. Lokalna, miejscami liczna
  2. Biotop. Tereny wilgotne, w tym torfowiska, bagniska, leśne polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm.  Długość skrzydła 7.75 – 11.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady – na nizinach raczej nie występuje. Stosunkowo niedawno notowana z Przedborskiego Parku Krajobrazowego, lecz ostatnimi laty nie udało się potwierdzić jej obecności
  6. Pokarm. Głównie nektar, okazjonalnie pyłek. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Inne gnojki
  8. Uwagi. Jednym z parazytoidów jest Graphomya maculata
E rupium

Bystre 24.07.2015

Dodaj komentarz