Eumerus ovatus – Udnica włochatka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy gęsto, długo owłosione. Scutum silnie błyszczące, czarne, pokryte jasnymi włoskami. Scutellum czarne. Wzdłuż boków tergitów 2 i 3 czerwone plamy; czasem zaczerwieniony także tergit 4. Tylna połowa odwłoka z długimi, srebrzyście białymi włoskami. Skrzydła przezroczyste, lekko przyciemnione; żyłka R4+5 prosta.

E ovatus

Sobibór Stacja 16.07.2018 ♂

E.ovatus

Sobibór Stacja 16.07.2018 ♂

Okolice Olkusza 19.05.2015 Fot. Łukasz Mielczarek

Okolice Olkusza 19.05.2015 ♂ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, trudny do wypatrzenia
  2. Siedlisko. Suche murawy, najczęściej napiaskowe z jasieńcem piaskowym (Jasione montana). Siedliska tej rośliny to siedlisko E. ovatus
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubelskie – Sobiborski Park Krajobrazowy. Koło Sobiboru trafiłem na rójkę i obserwowałem wiele osobników, w tym pary in copula – jednak udnice nie były skore do pozowania
  6. Pokarm. Nektar. Larwy fitofagiczne, rozwijają się w cebulkach roślin żywicielskich
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Łukasz Mielczarek avidal
Eumerus habitat

Habitat 16.07.2018

Eum. ovatus

Sobibór Stacja 16.07.2018 Jeden z ♂ skusił się na pot i przysiadł na łydce mojego współobserwatora

Eum ovatus

Sobibór Stacja 16.07.2018 ♂

E.ovatus.

Sobibór Stacja 16.07.2018 ♂


Rodzaj Eumerus - Udnica


avidal

Leave a Reply